Van ‘broeder Pieter-Jan’ naar ‘broeder Eucherius’

Van ‘broeder Pieter-Jan’ naar ‘broeder Eucherius’

Van ‘broeder Pieter-Jan’ naar ‘broeder Eucherius’

De kloostergemeenschap van Koningshoeven heeft er een novice bij: Pieter-Jan Moorrees. Hij werd op 1 november 2022, na het goed doorlopen van zijn postulaat, toegelaten tot het noviciaat en draagt sindsdien zijn kloosternaam broeder Eucherius. Hij is inmiddels aan zijn intensieve proces van verdere groei en vorming begonnen, op weg naar het afleggen van zijn tijdelijke geloften.

Ná het Atheneum heeft Pieter-Jan (Venray, 1970) in Leiden de universitaire studie sinologie afgerond. Daarop volgde een jaar met een beurs in Beijing. Omdat hij niet een passende werkplek kon vinden, heeft hij zich omgeschoold tot ICT-er en ruim vijftien jaren voornamelijk bij IBM gewerkt.

Opgaan in de kloostergemeenschap is een proces van jaren. Er gaat een lange periode van bezinnen, ervaren en voorbereiden aan vooraf. Broeder Eucherius leefde – toen nog als broeder Pieter-Jan – al een jaar lang mee met de Koningshoeven-gemeenschap. Dat jaar staat te boek als ‘postulaat’, de periode waarin een nieuwe monnik vertrouwd leert raken met het ritme van het kloosterleven. Broeder Pieter-Jan werd hierbij persoonlijk begeleid, iets waar elke postulant op kan rekenen. De begeleiding gebeurt door een novicemeester die door de abt is benoemd. Deze novicemeester voert wekelijks gesprekken met de postulant. Ook vinden er periodiek evaluaties plaats om te bezien of postulant en gemeenschap bij elkaar passen.

Broeder Eucherius
In zijn postulaatsjaar droeg broeder Pieter-Jan geen habijt maar een blauwe kiel. Daar kwam met zijn inkleding verandering in, want sinds 1 november is hij gekleed in het habijt (en een open mantel voor de gebedsdiensten). De inkleding vormde het startpunt van een proeftijd van twee jaar: het noviciaat. Hij aanvaardde die dag ook de nieuwe naam om zijn monniksleven mee in te gaan: broeder Eucherius, naar de Heilige Eucherius van Orleans (694 – 743). In zijn noviciaatsperiode doorloopt broeder Eucherius een proces van ingroeien, integreren en meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen. De novicemeester blijft naast hem ‘meelopen’.

Meer weten over het proces van intreden, verteld door de monniken zelf? Kijk op www.enovice.nl.

Op de losse foto: Broeder Eucherius (links) en abt Isaac na het inkledingsritueel.