Veilig fietsen langs de Eindhovenseweg

Veilig fietsen langs de Eindhovenseweg

Veilig fietsen langs de Eindhovenseweg

13 september 2018 - Eindelijk is de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de Eindhovenseweg gestart. De abdij ligt pal aan deze drukke weg die Tilburg met Moergestel verbindt. De broeders ijveren al jaren voor een veiligere verkeerssituatie. Het fietspad moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn.

Met de aanleg van het fietspad gaat een langgekoesterde wens van de abdijgemeenschap in vervulling. De broeders zien dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties op de weg ontstaan, vooral in de spits als er veel sluipverkeer over de weg rijdt dat de files op de A58 wil omzeilen. Fietsers – zoals scholieren en medewerkers van de Diamantgroep die op de kwekerij van de abdij werken – komen daardoor in de verdrukking.

Abdij staat grond af

Overleg met de gemeente Tilburg leidde ertoe dat de verkeersveiligheid van de Eindhovenseweg onderdeel werd van het landschapsprogramma ‘Vorstelijk Landschap’. Daarmee wordt de weg nu niet alleen voorzien van een veilig fietspad, maar ook van zogenoemde sportlanes. Die zijn bedoeld  om ook sportieve recreanten een veiliger plek te geven in het gebied. Om ruimte te maken voor de vrijliggende paden hebben zowel de abdij als de buurt grond afgestaan. De bomen die hiervoor helaas moesten sneuvelen, compenseert de abdij op andere plekken.