De vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week

8 maart 2018 - De diensten voor Palmzondag, Goede Week en Pasen zijn voor ieder vrij toegankelijk.

De aanvangstijden van de diensten:

Palmzondag 25 maart:         
10.30 uur: Eucharistie (verzamelen vóór het gastenhuis)

Witte Donderdag 29 maart:
19.00 uur: Eucharistie ter herdenking van het Laatste Avondmaal

Goede Vrijdag 30 maartl:
15.00 uur: Herdenking van lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Stille Zaterdag 31 maart:     
21.30 uur: Paaswake - met zegening van het nieuwe vuur. (verzamelen vóór de abdijkerk)

1e Paasdag 1 april:         
11.00 uur: Hoogmis van Pasen 

2e Paasdag 2 april:          
11.00 uur: Hoogmis