De vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week

De diensten voor Palmzondag, Goede Week en Pasen zijn voor ieder vrij toegankelijk.

De aanvangstijden van de diensten:

Palmzondag 25 maart:         
10.30 uur: Eucharistie (verzamelen vóór het gastenhuis)

Witte Donderdag 29 maart:
19.00 uur: Eucharistie ter herdenking van het Laatste Avondmaal

Goede Vrijdag 30 maartl:
15.00 uur: Herdenking van lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Stille Zaterdag 31 maart:     
21.30 uur: Paaswake - met zegening van het nieuwe vuur. (verzamelen vóór de abdijkerk)

1e Paasdag 1 april:         
11.00 uur: Hoogmis van Pasen 

2e Paasdag 2 april:          
11.00 uur: Hoogmis