In tegenstelling tot eerder mondeling gecommuniceerd is de lancering van de La Trappe Quadrupel Oak Aged batch #49 níét op 29 september maar op vrijdag 13 oktober a.s..
VONK-week op Koningshoeven

VONK-week op Koningshoeven

VONK-week op Koningshoeven

Van 8 tot en met 12 mei 2023 vond op Koningshoeven de VONK-week plaats. VONK is een vormingsprogramma en staat voor VOrming Novicen en Klein-geprofesten. Broeder Eucherius was er als deelnemer bij en doet verslag.

“Tussen 8 en 12 mei kwamen twaalf novicen en klein geprofesten bij elkaar voor een week educatie, bij ons op de abdij: vijf zusters en zeven broeders. Deze VONK-educatieweek is een samenwerking van alle abdijen en kloosters van Benedictijnen en Cisterciënzers in de Nederlandstalige regio en wordt drie keer per jaar georganiseerd. Dit gebeurt in een cyclus van vijf jaar, waarin vijftien thema’s aan de orde komen die deel uitmaken van het kloosterleven van onze ordes. Dit jaar werd de educatieweek geleid door trappistinnenzuster Rebecca Willekes, priorin van Priorij Klaarland uit Bocholt. Zij las teksten voor en verzorgde diverse lessen. Ook twee bestuursleden van VONK waren erbij: zuster Simone van de Benedictinessen van Onze Lieve Vrouwe Abdij uit Oosterhout en trappistenbroeder Benedict van de Sint Sixtusabdij uit Westvleteren.”

Onderwerp van gesprek: gehoorzaamheid

“Tijdens de VONK-week op onze abdij was ‘gehoorzaamheid’ onderwerp van gesprek. Dit onderwerp wordt maar liefst 25 keer aangehaald in de Regel van Benedictus. Het geeft de impact aan van ‘gehoorzaamheid’ aan Gods geboden, aan de overste én aan de medebroeders/-zusters. Het ligt ten grondslag aan de nederigheid van een monnik. Het is ook één van de drie geloften die een monnik voor zijn professie moet afleggen. Hoofdstuk 58 van de Regel van Benedictus beschrijft het zo: ‘Vóór zijn opname in de gemeente moet hij in het koor in het bijzijn van allen stabiliteit, een monastiek levensgedrag en gehoorzaamheid beloven ten overstaan van God en zijn heiligen’.”

Handreikingen en inzichten

“We hebben tijdens de VONK-week vele handreikingen en inzichten ontvangen. Niet alleen dankzij de teksten en lessen van zuster Rebecca, maar ook door de onderlinge gesprekken tijdens de uitwisselingsmomenten. Dat was heel waardevol, want ‘gehoorzaamheid’ is volgens velen één van de moeilijkste geloften. We hebben het onderwerp en de betekenis ervan daarom van verschillende kanten belicht en besproken:

  • Gehoorzaamheid in de Bijbel
  • Vormen van gehoorzaamheid
  • De Regel van Benedictus
  • Wat voor persoon word je door de gelofte van gehoorzaamheid?
  • Wat zijn de kenmerken van een gezonde gemeenschap?

Ook een interview met prior Wigbert van onze abdij bood inzicht. Hij gaf vanuit zijn levenservaring een eerlijke inkijk in zijn (visie op) gehoorzaamheid.”

Op de hoofdafbeelding: Koningshoeven-broeders en VONK-deelnemers vierden samen de Vespers in het Atlasbos bij de abdij, bij het monument ter nagedachtenis aan de trappistenbroeders van Tibhirine.
Op de inzet: De deelnemers van de VONK-week poseren voor de deur van Abdij Koningshoeven.