Voorlopig géén vieringen.

Voorlopig géén vieringen.

Voorlopig géén vieringen.

16 december 2020 - Voorlopig geen publieke vieringen in onze abdijkerk.

Het coronavirus treft momenteel ons land weer hard. Ondanks het lichtpuntje dat er binnenkort een vaccin beschikbaar is, moeten we ons nu noodgedwongen weer houden aan een door de regering opgelegde strenge lockdown. Kerstmis in dit jaar van de pandemie doet daarom een beroep op onze solidariteit.
De regering roept ook de godsdiensten en haar gebedshuizen op om geen fysieke religieuze bijeenkomsten te houden. De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland hebben dit advies bekeken en bepaald dat voor parochiekerken er geen publieke vieringen zullen zijn. Op andere dagen gedurende deze harde lockdown mogen er publieke vieringen gehouden worden voor maximaal 30 personen. Deze bepaling geldt voor parochiekerken. De religieuze gemeenschappen moeten zelf hun beleid ten aanzien van het regeringsadvies bepalen, maar mogen niet ingaan tegen het bisschoppelijk advies.
Onze gemeenschap heeft daarom besloten, dat wij voorlopig geen publieke vieringen zullen houden.

U zult begrijpen dat dit een moeilijk besluit voor ons was. Het is ons ingegeven door het feit, dat het algemeen belang op dit moment groter is dan het al dan niet openhouden van onze kerkdiensten. Onze gemeenschap heeft dit jaar zelf ervaren hoe groot de impact van het virus kan zijn op de gezondheid. Twee medebroeders hebben wij aan dit virus verloren. We nemen deze maatregel ook om én onze gemeenschap én ook de bezoekers te beschermen. Bovenal willen wij solidair zijn met al die mensen die op de een of andere manier geraakt worden door het virus in hun gezondheid, inkomsten en bewegingsvrijheid. Wij willen solidair zijn met al die vrouwen en mannen die in de zorg werkzaam zijn en die rekenen op onze daadwerkelijke inzet om het virus in te dammen.
We hopen dat ook u met ons solidair wilt zijn.
Vader abt en de broeders Abdij Koningshoeven