Waterinnovatieprijs 2018

Waterinnovatieprijs 2018

Waterinnovatieprijs 2018

12 oktober 2018 - De Waterinnovatieprijs 2018 heeft Abdij Koningshoeven gewonnen. Br. Isaac heeft op 29 november jl. in Amersfoort de prijs in ontvangst mogen nemen. Hij is de stuwende kracht achter de biomakerij op Koningshoeven.

De biologische waterzuiveringsinstallatie – de Biomakerij – van Abdij Koningshoeven is genomineerd voor de Publieksprijs Waterinnovatieprijs 2018 en heeft die ook gewonnen.

De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen. Met de wedstrijd wil de Unie vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven stimuleren op het gebied van veilig, schoon en voldoende water.

De eerste in Nederland
De broeders van Koningshoeven ontwikkelden de Biomakerij samen met Waterschap de Dommel. Het is de eerste Nederlandse biologische zuiveringsinstallatie die op basis van tropische planten en micro-organismen afvalwater zuivert en elke druppel hergebruikt. Dit afvalwater is afkomstig van de abdij en de op het terrein gevestigde bierbrouwerij. Het gezuiverde water wordt direct hergebruikt om verdroging van de gronden rondom de abdij tegen te gaan. Later zal het water ook worden aangewend als spoelwater voor de flessen in de brouwerij. Al het water blijft zo op Koningshoeven en daarmee is de kringloop perfect gesloten.

Dank aan alle voorkeursstemmers.