Woorden bij het overlijden van br. Christian

Woorden bij het overlijden van br. Christian

Woorden bij het overlijden van br. Christian

9 maart 2019 - Op woensdag 6 maart 2019 overleed in Abdij Koningshoeven, voorzien van het Sacrament van de zieken, onze medebroeder Christian Pirenne (Albertus Josephus Maria).
Hij was ereburger van de gemeente Goirle.

Br. Christian was geboren te Tilburg op 16 augustus 1931. Hij ontving zijn priesterwijding op 4 juni 1955 te ’s-Hertogenbosch en kreeg achtereenvolgend de standplaatsen:
- kapelaan te Veghel, parochie van de H. Lambertus, van 19 augustus 1955 tot 23 augustus 1964;
- kapelaan te Nijmegen, parochie van de H. Theresia, van 31 augustus 1964 tot 14 januari 1972;
- pastoor te Goirle, parochie H. Johannes Onthoofding, van 14  januari 1972 tot 1 september 1996.

Na zijn emeritaat trad op 26 oktober 1996 in Abdij Koningshoeven in, waar hij een jaar later op 27 april 1997 werd ingekleed. Zijn tijdelijke professie was op 21 mei 1999 en zijn eeuwige geloften legde hij af op 31 augustus 2002.
Op 6 maart 2019 is hij overleden en werd op 9 maart 2019 op het kerkhof van het klooster begraven.

In de Avondwake op 8 maart 2019 sprak br. Isaac, prior van onze abdij, in zijn overweging over br. Christian's dienstbaarheid.

De uitvaart op 9 maart werd gedragen door de homilie van Dom Bernardus, abt van onze abdij. Onderwerp was de wijze waarop br. Christian als monnik levend water was voor zijn medemens.

Uit br. Christian's gedichtenbundel Tijdloos (2010):

FINALE

Ons levenslied
een ouverture,
verlangend naar
een samenspel van
God en mens
in zuiver samenklinken

en een finale
zonder slotakkoord.