Woorden bij het overlijden van br. Ignatius

Woorden bij het overlijden van br. Ignatius

Woorden bij het overlijden van br. Ignatius

22 november 2020 - Broeder Ignatius werd geboren op 21 december 1928 te Utrecht. Op 16 mei 1947 trad hij in bij de Trappisten van de Abdij Koningshoeven en legde zijn eerste geloften af op 21 november 1949. Op 19 november 2020 overleed broeder Ignatius in het verzorgingshuis Notre Dame te Tilburg en werd begraven op het kloosterkerkhof van de Abdij Koningshoeven op 21 november 2020.

Tekst uit het gedachtenisprentje 
Broeder Ignatius heeft in zijn lange leven al veel ziekten en tegenslag overleefd. Toen hij als 19 jarige jongeman bij de Trappisten in Koningshoeven intrad, schijnt zijn familie gezegd te hebben: ‘Volgende week is Jan weer thuis!’ Men heeft geen gelijk gekregen, want hij bleef en Jan werd broeder Ignatius. Bijna 75 jaar leefde hij een leven als Trappist, een man van gebed en werk te midden van zijn broeders in Koningshoeven. De laatste jaren met een groot geduld en omgeven door een liefdevolle verzorging in Notre Dame te Tilburg. Uiteindelijk werd het coronavirus hem fataal en mocht hij zijn leven teruggeven in Gods hand.
Hij had een mentaliteit van een doorzetter. Veelzeggend is de volgende uitspraak van hem: ‘Wat je begonnen bent, dat moet je afmaken, of nee, het is anders, het klinkt misschien raar, maar een onzichtbare hand heeft mij vastgehouden, ik voel mij door God geleid.’ In deze uitspraak mogen we iets van het geestelijk leven van broeder Ignatius zien. Een aspect van zijn leven dat niet gauw aan de oppervlakte kwam, maar dat levend was in het verborgene van zijn hart en vandaaruit alles in zijn leven bepaalde. Broeder Ignatius moest hier op deze plek zijn, in dit trappistenleven en samen met zijn medebroeders. ‘Dáár te zijn – in het huis van de Heer. Al de dagen mijns levens’ (Psalm 27,4).
We hebben hem leren kennen als iemand die ruimte nodig had. In de grote gemeenschap van vroeger was hem dat niet altijd gegund. Toen de gemeenschap kleiner werd, voelde hij zich meer tot zijn recht komen en genoot hij van de gegeven ruimte. Vrijdag fietsen met zijn trouwe vriend Frans was een hoogtepunt in de week. Broeder Ignatius was een echte familieman. Hij genoot van de aandacht en liefde van zijn familie waarbij zijn zussen een grote rol hadden, maar ook de neven en nichten en zelfs hun kinderen. Hij kon genieten van de bezoekdagen die groots gevierd werden. Het was daarom mooi dat, ondanks alle beperkende maatregelen, zijn nicht Carola bij het sterven van Ome Jan aanwezig kon zijn. Voor Broeder Ignatius zal dit veel betekend hebben.
Wij leggen het leven van Broeder Ignatius met dankbaarheid terug in Gods handen en vertrouwen er op dat Hij hem met liefde zal opnemen in Zijn eeuwig leven. We zijn dankbaar voor alles wat Broeder Ignatius in het elven van ieder van ons betekend heeft. Moge hij rusten in vrede!
Onze dank gaat uit naar Jolanda van Dongen en naar de verzorging van Notre Dame voor de liefdevolle zorg die aan broeder Ignatius werd gegeven, en naar de Paters MSC en Zusters FNDSC voor hun gastvrijheid.

In de Avondwake op 20 november 2020 gaf br. Isaac, prior van onze abdij, een inkijkje in het monastieke leven van br. Ignatius. Klik hier voor de overweging. 

De uitvaart op 21 november 2020 werd ingekleurd en gedragen door de homilie van Dom Bernardus, abt van onze abdij. Klik hier voor de preek.

Als u wilt, kunt u een gedachtenisprentje ophalen op het kantoor van onze brouwerij tijdens de kantoortijden. Klik hier voor die tijden, die links onderaan staan.