Preek van 19 mei 2024

Preek van 19 mei 2024

Pinksteren

Broeders en zusters, vijftig dagen lang heeft in ons midden de Paaskaars gebrand als symbool van het licht van de Verrezen Christus. Hij - die uit de doden verrezen is, de Levende - is het licht op onze levensweg. Ná vandaag zal deze kaars gedoofd worden, maar dat betekent niet dat het donker wordt op onze levensweg. De komst van de H. Geest - dat wij vandaag vieren - zal voortdurend Jezus in ons opwekken. De H. Geest zal ons bewegen. Hij zal ons leren. ‘Hij zal ons geheugen opfrissen, ons verstand onderrichten en onze wil bewegen’, aldus Sint Bernardus in één van zijn Pinksterpreken.

Op onze Paaskaars stond dit jaar een afbeelding van het kruis als de levensboom. De levensboom is een oeroud symbool voor het eeuwig leven. De mens van alle tijden is voortdurend opzoek naar dit eeuwige leven. Voor ons Christenen is het eeuwig leven te vinden in het kruis of liever gezegd in de Gekruisigde Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven, opdat wij mogen leven! Het hout van het kruis bot daarom uit als een boom.

Vijftig dagen lang stond deze bloeiende boom in ons midden en vandaag zien wij aan die levensboom de vruchten van de Geest. Apostel Paulus somt ze in de tweede lezing in de Galatenbrief voor ons op: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Het zijn de vruchten van de geest van Jezus. Eigenschappen van Jezus die wij tot de onze kunnen maken! Als wij van deze vruchten van de levensboom eten dan zullen wij eeuwig leven bezitten!

Laten wij ons vandaag eens verleiden tot het eten van één van deze vruchten van de Geest, bijv. vrede. God wil dat wij als mensen eeuwig leven en dat heeft niet alleen betrekking op een leven na de dood, maar ook reeds op het leven hier op aarde. Eeuwig leven nu betekent, dat wij echt mens zijn of te wel een mooi mens zijn. Wie wil er nu niet een mooi mens zijn, iemand met een mooi en goed karakter? De vruchten van de Geest helpen ons hierbij!

‘Maar kán dat eigenlijk wel: een mooi mens zijn? Ja, dat kan! De Bijbelse boodschap is dat God bezig is om ons zo te vormen dat we zijn beeld weer gaan vertonen. Dat we gaan lijken op de mooiste mens die ooit op aarde geleefde heeft: Jezus! Wat had díe man lief, wat was híj vol vreugde, wat een vrede straalde er van hém af! Hoe rechtvaardig en vredevol was hij niet?’

Het woord vrede klinkt als: elkaar volkomen vertrouwen, het wantrouwen uit gebannen, harmonie, veiligheid een plaats voor iedereen. Of een laag dieper: een wereld waar al het kwaad en egoïsme is verdwenen en de ander zonder aanziens des persoons minstens net zo belangrijk is als ikzelf ben. Het is veel betekenend om ook het woord dat er in het Grieks staat even te horen. Vrede: Het begrip ‘vrede’ heeft in het Nieuwe Testament, onder invloed van het Oude Testament, een veelomvattende betekenis gekregen. Het heeft betrekking op allerlei aspecten van de ‘heelheid’ van een persoon of een groep mensen.

Van de kerkvaders uit het begin van de geschiedenis van de beweging van de christenen weten we, dat veel mensen gedurende de eerste eeuw wat verward waren over hoe de volgelingen van Jezus nu precies genoemd werden. Want het ging vaak over christos, maar vaak ook over chrestos. Dus dachten velen dat de volgelingen van Jezus niet ‘christenen’ werden genoemd (van christos), maar de vriendelijken (van chrestos). Dat klopte dus niet, maar het was geen vervelende vergissing. De volgelingen van Jezus: de vriendelijken. In een brief uit 2023 schrift de bisschop van den Bosch: ‘Christus is vrede. De vriendelijken zijn de vrede: hoe mooi kan een mens zijn?’

Laten we ons de vrucht van vrede eigen maken. Vijftig dagen lang hebben we gekeken naar Jezus als de levensboom. Hij geeft ons eeuwig leven met zijn negen karaktereigenschappen, de vruchten van de Geest. Nu is het aan ons om die vruchten in ons eigen leven tot bloei te laten komen. Wat zou het toch mooi zijn wanneer wij als christenen weer - en nu niet per vergissing - de vriendelijken genoemd zouden worden, die de vrede uitdragen! Het aanschijn van de aarde zou dan werkelijk vernieuwd worden!
Zalig Pinksteren.

1e lezing: Hand. 2, 1-11; 2e lezing: Galaten 5, 16-25; evangelie: Johannes 15, 26-27; 16, 12-15
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978:
In die tijd zei tot zijn leerlingen: ‘ Wanneer de helper komt die Ik u van de vader zal zenden - de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat - zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij.
Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu nog niet dragen. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt’.