Preek van 2 juli 2017

Preek van 2 juli 2017

Bobby Prins: KIEZEN OF DELEN
Bobby Prins heeft een prachtig lied geschreven en zelf gezongen over kiezen of delen. Ook in het Evangelie gaat het over kiezen of delen. Kiezen voor je vader en moeder, kiezen voor je zoon of dochter of voor Jezus. Kiezen voor het stoppen van je oude leventje of een nieuw leven beginnen. Kiezen door niet voor je zelf te kiezen maar voor een leven voor en met God.
Kiezen voor het kruis op je nemen of het te laten liggen. Kiezen voor het kwaad of het goede, Kiezen om je leven te verliezen om zo het leven te winnen. Kiezen voor gastvrijheid of je hart en deur sluiten.
Kiezen voor je vader en moeder, voor je zoon of dochter of voor Jezus. Wie in het voetspoor van Jezus treedt, zal moeten kiezen of delen. Jezus heeft voorrang boven vader en moeder, boven zoon of dochter. Wil dat nu zeggen dat je dan minder moet houden van je vader en moeder? Jezus heeft ouderliefde hoog staan anders zou Jezus God nooit Vader noemen. Maar een gezin kan gesloten zijn, vreemde mensen en vreemde meningen buiten de deur houden. De deur van ons huis en van ons hart gesloten houden, terwijl de lezingen juist vragen gastvrij te zijn, je hart en deur open te stellen voor allen die bij jou te gast willen zijn. Jezus gaat boven de sterkste aardse verbanden uit. Als je kiest voor Jezus dan sluit je het verband met vader en moeder niet uit maar juist in. Dat Jezus zoveel durft te vragen is te verklaren uit wat Hij te geven heeft. Méér dan vader en moeder je kunnen geven. Ja méér van alles wat het leven leefbaar kan maken. Maar de vraag is: Is Jezus dat voor mij? Is Jezus méér, méér dan het leven. Jezus zegt heel duidelijk: Je leven verliezen om Mij. Alles opgeven, dan zorgt Jezus voor een nieuw thuis.
Kiezen voor het stoppen van je oude leventje of een nieuw leven beginnen. In de oosterse kerk wordt een baby letterlijk drie keer op zijn kop onder water gedompeld. We zien dus hoe zo’n baby kopje ondergaat. De betekenis ervan is dat de mens wil stoppen met het leven dat ze hadden en alle zonde die erbij hoorden. En een nieuw leven beginnen. Leven niet meer voor jezelf, maar voor God. Dus alles wat je hebt of doet, alles wat je bent. Of zoals Paulus het zegt: “Zijn leven heeft alleen nog met God van doen.” We hebben twee werelden om in te leven: de wereld van het geld en de wereld van het hart. Kies de wereld van het hart, waar je als een kind kunt genieten van het leven. Het leven dat is wat God vraagt. Wij zijn gedoopt. Door je doop ben je met Jezus verbonden, om een leven met Christus te beginnen. Dat is prachtig! Maar dat betekent ook dat je met Hem je kruis moet dragen: “Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.” Of zoals Paulus zegt: “Met Christus ben ik gekruisigd. Dan leef ik niet meer maar Christus leeft in mij.” Dan leef je niet meer voor jezelf, want alles wat je bent, heel je leven is voor de Heer. Ook je geld waarmee je je eten, je kleren, je tablet en je sport betaalt. Dat alles, je hele leven is voor de Heer.
Onze heilige Vader Benedictus zegt het heel mooi in zijn regel voor monniken. De liefde van Christus boven alles stellen. De verhoudingen onder de mensen worden dan in plaats van ik-zuchtige mensen of op de eigen familie betrokken verhoudingen onbaatzuchtige verhoudingen.
Maar er is nog iets anders dat ik naar voren wil brengen. Heel vaak hebben mensen weinig te kiezen, omdat de keuzemogelijkheid beperkt is. En soms heb je niets te kiezen, want sommige dingen overkomen je: Je krijgt een ziekte en daarmee moet je maar zien te leven. Of je wordt ouder, raakt van de been met alle gevolgen van dien. Of dat je plotseling ontslagen wordt, omdat het bedrijf het personeel gaat inkrimpen. Of je zult maar geen werk kunnen vinden dat bij je past, daar heb je niet altijd om gevraagd. Maar dan komt het erop aan hoe je je leven richting geeft; hoe je je lot aanvaardt. Maar hoe dan ook: elk mens krijgt kansen, komt voor de keuze te staan om van zijn leven iets te maken.
Waarom nu kiezen voor Jezus? Jezus koos er zelf voor een onrechtvaardige dood te sterven. Omdat Hij ergens voor stond. Voor u, voor jou, Ik sta klaar om te sterven. En dat doe ik voor jou. Jij verdient het dat je sterft om je zonden. Maar ik ben bereid dat in jouw plaats te doen. En nu krijg jij het leven.
Als u luistert naar het woord van God, bent u bezig om het woord van God in u op te nemen, en daarvan zegt Jezus: dan neem je Mij op. En als je Christus zelf opneemt, neem je niet alleen Hem op, maar ook nog Hem die Hem gezonden heeft: de Vader in de hemel! Dat wat wij in Gods Woord gehoord hebben, gaat nu in het Sacrament van de Eucharistie ook werkelijk gebeuren. Het Sacrament van het woord neemt vlees en bloed aan in het sacrament van het offer, in de zelfgave van Jezus. Dát is ons geloof.
Bobby Prins zong: Kiezen of delen. Kies dus voor Jezus.


1e lezing: 2 Koningen 4,8-11.14-16; 2e lezing: Romeinen 6,3-4.8-11; evangelie: Matteüs 10,37-42
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978:
Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.