Preek van 22 februari 2015

Preek van 22 februari 2015

Broeders en zusters. Soms zit je op de fiets en heb je het gevoel niet vooruit te komen. De wind blaast van alle kanten en het enige wat je moet doen is je balans proberen te bewaren. 

We ontmoeten vandaag aan het begin van de veertigdaagse vasten Jezus in het evangelie ook in zo'n situatie. De Geest heeft Hem naar de woestijn gedreven. De Adem Gods, de Goddelijke Wind duwt Hem in de rug naar de woestijn toe. Daar in die woestijn ontmoet Jezus onmiddellijk die andere grote tegenwind, de satan. We ontmoeten vandaag Jezus in zijn gevecht om overeind te blijven in dat gevecht van die twee grote krachten: God en de satan, het Goede en het kwade. We ontmoeten vandaag Jezus de strijder in de woestijn maar zien reeds de overwinnaar. Hij weet immers in balans te blijven door de horizon open te breken met vierde luide kreten: De tijd is vervuld! Het Rijk Gods is nabij! Bekeert u! Gelooft in de Blijde Boodschap! Vier kreten waarmee Jezus als overwinnaar uit deze titanenstrijd naar voren komt. 

Jezus wordt naar de woestijn gedreven; weg van die topervaring onmiddellijk na zijn doopsel: "Jij bent mijn Zoon, de Veelgeliefde, in jou heb ik Mijn welbehagen!" God laat ons niet in die intimiteit zitten. Hij stuurt ons er op uit. Het is vanuit die intimiteit dat wij de harde werkelijkheid tegemoet moeten treden. Een werkelijkheid waarin de tegenstrever roept: "Welnee, er is geen God!" Of we willen of niet, we zullen dit conflict aan moeten gaan. Daar speelt zich de beproeving af. We ontmoeten vandaag Jezus in de woestijn die aan ons mensen gelijk geworden is, behalve in de zonde. Hij is immers staande gebleven in de beproeving. 

God laat ons niet alleen in die beproeving. Hij geeft ons vier woorden, vier uitwegen waardoor wij, net als Jezus, als overwinnaars uit de strijd kunnen komen. De tijd is vervuld! In iedere beproeving moeten wij voor ogen houden dat de tijd vol is, dat wil zeggen, dat niet het ogenblik van het hier en nu ons leven bepaald, maar een tijd die groter is, een horizon die open gaat in dit ogenblik. Beproevingen willen ons geloven dat alles zwart en donker is, dat er geen uitweg mogelijk is. Jezus leert ons te kijken naar een tijd van God die veel groter is en die ons uittilt boven dit vluchtige ogenblik van onze mensentijd. Jezus schreeuwt in de beproeving: "Het Rijk Gods is nabij!" De krachten van de beproeving worden doorbroken door het Rijk van God, Zijn aanwezigheid, aan te kondigen. Een dief rent ook weg als hij de eigenaar van het huis aan hoort komen. De uitroep "Het rijk Gods is nabij" plaatst iedere beproeving in de aanwezigheid van God. Hoe vaak vergeten wij juist God niet in de beproeving? Jezus schreeuwt in de beproeving: "Bekeert u!" Iedere beproeving is een uitnodiging om in onszelf te keren en daar die goddelijke stem opnieuw te horen die ooit gezegd heeft: "Jij bent mijn geliefd kind." Hij blijft dit zeggen en door je tot die stem te bekeren breek je de macht van de beproeving. 
Tenslotte schreeuwt Jezus in de beproeving: "Gelooft in de Blijde Boodschap!" Blijven geloven, blijven vertrouwen dat is de uitdaging. De beproeving wil al onze hoop en ons geloof wegnemen. Het is allemaal zinloos. De beproeving is de slechte boodschap waardoor er niets meer valt te hopen en te geloven. Liefde verdwijnt. Blijf geloven in de blijde boodschap dat breekt de beproeving! 

Broeders en zusters, we mogen vandaag aan het begin van de veertigdagentijd Jezus ontmoeten in deze korte zinnen van de evangelist Marcus. In alle eenvoud en soberheid schetst hij ons Jezus de overwinnaar in de beproeving. Wij allen kennen die beproeving wanneer zowel het kwade als het goede aan ons trekt. Jezus bleef staande en gaf ons vier woorden om ook staande te blijven. Laten wij deze vier woorden ons eigen maken in deze dagen van de vastentijd om zo onszelf nog inniger te verbinden aan God en als overwinnaar met Jezus uit de strijd te komen. 

eerste lezing: Genesis 9,8 - 15; tweede lezing: 1 Petrus 3,18 - 22; evangelie: Marcus 1,12 - 15. 
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978: 
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: "De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap."