Preek van 28 september 2014

Preek van 28 september 2014

Zusters en broeders. De wijngaard is voor Jezus een geliefd beeld voor het Rijk van God, het Rijk der hemelen. 

Het Rijk der hemelen dat hier en nu al op aarde zijn aanvang vindt en dat geen grenzen kent. Onze hele aarde moet het Rijk van God worden door liefde, broederschap, vrede. Ja, zo zou het moeten zijn, als een groot gezin. We zijn immers allen kinderen van dezelfde God-Vader en moeder-aarde. 

Ja, zo zou het moeten zijn. Al enige tientallen jaren is het initiatief genomen voor een vredesweek in de laatste volle week van september. Toen waren er spanningen tussen Oost en West … de Berlijnse Muur. Nu gaat onze aandacht uit naar Syrië, naar de Islamitische Staat, naar Israël en de Gazastrook, naar Nigeria en zoveel andere plekken op onze aardbol! Vredesweek. Aandacht voor de vredesbewegingen, voor de hulp aan slachtoffers van geweld, er zelf in geloven en zo mogelijk tot actie komen. 

Ieder jaar is er in de Vredesweek ook 'De Nacht van de Vrede'. Dit jaar in Amsterdam, afgelopen woensdag. U hebt het misschien ook gelezen in de krant. Het getuigenis is van de dronepiloot die vanuit een donkere container de onbemande vliegtuigen bestuurde. Hij zag op het scherm de mensen doodbloeden die hij getroffen had, tot hij het psychisch niet meer kon verwerken. Hij getuigde: "Geweld brengt alleen maar meer geweld", en: "Vergelding leidt niet tot vrede." 

Bij alle onvrede mogen wij niet vergeten dat kleine oases van vrede vaak een mondiale uitstraling krijgen. Gandhi bijvoorbeeld. Een hindoe die ook de Bergrede van Jezus kende en zei: "Geweldloosheid is hen liefhebben die ons haten." Zijn land India is vrijwel zonder bloedvergieten een zelfstandige staat geworden van bijna een miljard inwoners. Martin Luther King die geweldloos opkwam voor gelijke rechten van zwart en blank. En zo ook bisschop Oscar Romero in San Salvador, Nelson Mandela in Zuid-Afrika. En vrouwen als Moeder Teresa en Etty Hillesum stralen nog altijd liefde en vrede uit zonder onderscheid te maken. Zij allen zijn profeten van onze tijd, bewust of onbewust, die het getuigenis van Jezus uitdragen: "Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede." 

Jezus is de grote profeet van de vrede. Bij zijn geboorte was de boodschap 'vrede op aarde'. In zijn afscheidswoorden zegt Jezus: "Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie." En na zijn opstanding begroet Jezus zijn leerlingen met "vrede". Aan ons, werkers in Gods wijngaard, vraagt Jezus om in 't klein en in 't groot mensen van liefde, broederschap en vrede te zijn. 

eerste lezing: Ezechiël 18,25 - 28; tweede lezing: Filippenzen 2,1 - 11; evangelie: Matteüs 21,28 - 32. 
De evangelietekst uit de Willibrordvertaling 1978: 
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: "Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. 'Goed vader' - antwoordde deze- maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: 'Neen, ik wil niet', maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?" Zij antwoordden: "de laatste!" Toen zei Jezus hun: "Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken!"