Vader abt -> Vader Generaal

Vader abt -> Vader Generaal

Vader abt -> Vader Generaal

12 februari 2022 - Dom Bernardus gekozen tot Vader Generaal van de Orde

Dom Bernardus Peeters (54jr) is op 11 februari jl. gekozen tot Vader Generaal van de Trappisten (OCSO).

Bijna alle oversten van de trappisten- en trappistinnenkloosters wereldwijd waren in Assisi bijeen voor het Generaal Kapittel. Eén van de eerste agendapunten was het kiezen van een nieuwe Abbot General.

Zijn verkiezing houdt in, dat hij per direct die functie vervult en geen abt meer is van Abdij Koningshoeven. Hij vervulde die functie bijna 18 jaar. Dom Bernardus blijft lid van onze gemeenschap, maar zal in Rome gaan wonen en werken.

Met grote dankbaarheid wensen de monniken van Koningshoeven hem Gods zegen.