Vader abt -> Vader Generaal

Dom Bernardus gekozen tot Vader Generaal van de Orde

Vader abt -> Vader Generaal

Dom Bernardus Peeters (54jr) is op 11 februari jl. gekozen tot Vader Generaal van de Trappisten (OCSO).

Bijna alle oversten van de trappisten- en trappistinnenkloosters wereldwijd waren in Assisi bijeen voor het Generaal Kapittel. Eén van de eerste agendapunten was het kiezen van een nieuwe Abbot General.

Zijn verkiezing houdt in, dat hij per direct die functie vervult en geen abt meer is van Abdij Koningshoeven. Hij vervulde die functie bijna 18 jaar. Dom Bernardus blijft lid van onze gemeenschap, maar zal in Rome gaan wonen en werken.

Met grote dankbaarheid wensen de monniken van Koningshoeven hem Gods zegen.


Meer interessante pagina's

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid en onze privacy policy

Weigeren Accepteren