Woorden bij het overlijden van br. Marc

Woorden bij het overlijden van br. Marc

Woorden bij het overlijden van br. Marc

30 december 2018 - Op zondag 30 december 2018 is overleden in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg,
voorzien van het Sacrament van de zieken, onze geliefde medebroeder, broer en vriend Broeder Marc Vandergucht (Marc Herman Marguerite Cornelis Josef)

Hij werd geboren te Veurne in België op 27 maart 1947 en trad op 3 april 2016 in de Abdij
Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in. Hij legde op 11 juli 2018 zijn tijdelijke geloften af. Hij overleed op 30 december 2018 en werd op 3 januari begraven op het kerkhof van de Abdij.

In de Avondwake op 2 januari sprak br. Isaac, prior van onze abdij, in zijn overweging over de menselijke maat en het monnik zijn.

De uitvaart op 3 januari werd gedragen door de homilie van Dom Bernardus, abt van onze abdij, over Marc's Bridge over troubled water.

Tijdens de uitvaart werden de bidprentjes van Marc uitgedeeld. Voor de tekst van het prentje: klik hier.