Stille perioden

Stille perioden

Voor degenen die ook echt en alleen voor een stil verblijf in onze abdij kiezen.

Stille week

Bij het begin van de maand wordt een week uitsluitend voorbehouden voor mensen die uitdrukkelijk de stilte willen te beleven. Ook in het gastenhuis wordt dan de stilte zoveel mogelijk bewaard. U reserveert van dinsdagochtend tot vrijdagmiddag. Naast deelname aan het koorgebed, gezamenlijke maaltijden, persoonlijke lectuur, een wandeling, het stilgebed in de kerk of in de kapel is ieder vrij om aan dit verblijf van vier dagen een eigen invulling te geven. Wie inschrijft ontvangt twee weken voordien een uitgebreide informatiebrief.

Data stilte weken 2022/'23

Dinsdagmorgen 2 – vrijdagmiddag 5 mei 2023
Dinsdagmorgen 30 mei – vrijdagmiddag 2 juni 2023

Stilteretraite

Gedurende het jaar zijn er vier stilteretraites: de eerste aan het begin van de Veertigdagentijd, de tweede bij de viering van het Paastriduüm, de derde in juli/augustus en de vierde aan het begin van de Advent.

Een stilteretraite is hetzelfde als een Stille Week, maar elke morgen is er een korte overweging die door een broeder wordt verzorgd. U arriveert op de avond ervóór. Wie inschrijft, ontvangt in de week ervoor een mail met informatie.

Data stilteretraites 2022/'23

Maandagavond 20 – vrijdagmiddag 24 februari 2023 (thema: “Aswoensdag - Veertigdagentijd”)
Woensdagavond 5 – zondagmiddag, Pasen 9 april 2023 (thema: “Goede Week - Pasen”)