Oprecht fair trade, overtuigd biologisch

Oprecht fair trade, overtuigd biologisch

Als monniken zijn we zuinig op Gods schepping. Daarom is duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk thema voor ons. Vandaar dat we enkel biologische kazen produceren. Daarvoor beschikken we over een Skal-certificering die aantoont dat we betrouwbare, biologische producten maken. Alles wat we doen, gebeurt bovendien op ambachtelijke wijze.

Eerlijk produceren

We gebruiken bij onze kaasproductie milieuvriendelijke voorzieningen. Daarnaast streven we naar zo weinig mogelijk verspilling. Verder halen we de ingrediënten die we nodig hebben zoveel mogelijk van ons eigen landgoed of uit de directe omgeving van Abdij Koningshoeven. Van onze leveranciers verwachten wij ook een groot gevoel voor duurzaamheid. Tevens willen we dat onze leveranciers een respectvol personeelsbeleid voeren, waarin de uniciteit van de mens tot uiting komt.

Fair trade is bij ons in álles een belangrijk begrip. We voelen ons verbonden met de schepping, we hechten aan rechtvaardige verhoudingen tussen mens en natuur en voelen ons verantwoordelijk voor de toekomstige generatie.