Exclusief voor jonge mensen

Exclusief voor jonge mensen

Misschien denk je dat een paar dagen in een abdij alleen iets is alleen voor oude mensen. Het tegendeel is waar, blijkt uit de ervaringen van scholen, studentenpastoraten en jongeren, die in ons gastenhuis gelogeerd hebben. Drempelvrees is echt niet nodig. Heb je een vraag (of wil je op de hoogte worden gehouden), mail dan gerust onze br. Jakobus.

Neem contact op met broeder Jakobus

Voor individuele jonge mensen

Wij bieden individuele jonge mensen de kans om een aantal dagen afstand te nemen van het normale en sociale leven. De stilte in de abdij en gastenhuis, de natuur, de vaste structuur van de gebedstijden en de sobere maaltijden maken het mogelijk om de tijd te hebben om: stil te worden, een lange wandeling te maken, rust en regelmaat te ervaren, te lezen, te schrijven of na te denken. Voor jongeren tot 25 jaar gelden speciale tarieven.

Voor een bestaande jongeren- of studentengroep en studentenpastoraat

Speciaal deze groepen (die geregeld samenkomen en daarbij aan gelovige verdieping doen) helpen we graag om een weekend samen te stellen. De groepsverantwoordelijke krijgt daarbij de kans om een eigen programma uit te bouwen, gebruik makend van de vele faciliteiten die een abdij biedt. Deelname aan de gebedstijden zal daarbij een vast onderdeel vormen. Een ideale gelegenheid om op adem te komen en nieuwe inspiratie op te doen buiten je normale wereldje. Een geïnteresseerde groep neemt tijdig contact op met de gastenbroeder: gastenhuis@koningshoeven.nl.