2–23 september 2022: Generaal Kapittel, Assisi

2–23 september 2022: Generaal Kapittel, Assisi

2–23 september 2022: Generaal Kapittel, Assisi

15 september 2022 - Van 2 tot en met 23 september 2022 vond het Generaal Kapittel van de trappisten plaats in het Italiaanse Assisi. Vanuit Abdij Koningshoeven was abt Isaac erbij, samen met broeder Bruno. Deze bracht als subprior verslag uit van de vergadering aan de broeders en zusters in de Nederlandstalige regio.

Het Generaal Kapittel wordt gevormd door alle trappistenoversten uit de wereld en is het hoogste gezag van de Cisterciënzer Orde van de Strikte Observantie. Het vaardigt als kerkelijke bestuursmacht wetgeving uit voor monniken en monialen en draagt zorg voor de toepassing ervan.

Verbondenheid en eenheid
De conferentie in Assisi vindt elke drie jaar plaats. De abten en abdissen bespreken dan tal van thema’s die de Orde en de gemeenschappen aangaan. Zoals de zegeningen die zij en de mensen die hen zijn toevertrouwd vandaag de dag ervaren. En het bepalen of er in het onderhouden van de heilige Regel van Benedictus wat moet veranderen en zo ja, wat. Dat doen ze ook met de voorschriften van de Orde. Verder benutten ze de samenkomst om de onderlinge verbondenheid te verstevigen en de eenheid hechter te maken.

Generale abt-verkiezing
De 2022-editie was in tweeën geknipt. Het eerste deel, in februari, was meteen een bijzondere: enerzijds was het de eerste keer ‘na corona’ dat de oversten na lange tijd weer samen kwamen, anderzijds werd hier een nieuwe Generale Overste gekozen: broeder Bernardus Peeters, tot dat moment abt van Koningshoeven. Het tweede deel van het Generaal Kapittel vond dus in september plaats.

Verslag van de vergadering
Dat abt Isaac er vanuit zijn functie in september bij was, is geen verrassing. Dat broeder Bruno ook naar Assisi afreisde, was minder vanzelfsprekend. Zijn deelname had alles te maken met de beurt die hem ten deel viel om verslag van de vergadering uit te brengen aan de broeders en zusters van de Nederlandstalige regio. Deze taak wordt per toerbeurt aan een monnik of moniale uit deze regio toegewezen en dit jaar was Abdij Koningshoeven aan de beurt. Broeder Bruno combineerde zijn verslag van de vergadering met het delen van zijn eigen ervaringen aan zijn broeders en zusters.

Op de foto’s: Het Generaal Kapittel opende met een Heilige Mis. Daarna werd er volop vergaderd door het internationale gezelschap van trappistenoversten.